Antroposofisk behandling er evidensbaseret

Der er foretaget kliniske studier indenfor antroposofisk behandling i flere lande i Europa. Undersøgelserne er foretaget for at afdække den terapeutiske effekt ved udførelse af de antroposofiske behandlingsmetoder. Der er endvidere foretaget forskellige studier for at afdække patienternes sikkerhed samt deres tilfredshed ved brug af antroposofisk behandling.

Forskningsresultaterne taler deres tydelige sprog og giver et billede af, at antroposofisk behandling har en virkning og at brugerne er tilfredse med den behandling, de har modtaget. Der ses endvidere lav risiko ved brug af antroposofisk medicin.