Behandling af børn

Indenfor antroposofien, inddeles menneskets liv i 7-årsperioder. Barndom og ungdom er således de 3 første 7-årsperioder, altså fra 0-21 år.

Behandling af børn i den første 7-årsperiode vil oftest bestå af antroposofisk homøopatisk medicin OG en samtale med forældrene om de problemstillinger, der måtte være med barnet. Du vil få redskaber til, hvordan disse kan løses. Barnet lærer primært gennem efterligning i denne periode.

Den anden 7-årsperiode løber fra 7-14 år. Her vil behandlingen typisk bestå af en kombination af samtale med barnet og forældrene, ligesom behandling med antroposofisk medicin kan komme på tale.

 

Den tredje 7-årsperiode løber fra 14-21 år.

Jeg behandler børn, som for eksempel er oversensible og angste samt børn med tendens til tvangshandlinger og tvangstanker. Der kunne her være tale om angst for at sove hos kammerater eller problemer med at sove, ligesom nogle børn oplever smerter i hoved eller mave i løbet af skoledagen. Indenfor den antroposofiske medicinske tankegang, ser man psykologiske og psykiatriske lidelser som organlidelser, hvor man ved at behandle organerne, behandler de psykiske lidelser.

Jeg ser barnet ud fra en holistisk tankegang og det vil være hele barnet, der bliver karakteriseret.

newborn-1399155